Tuyển sinh Đại học 2023: Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 22/8

 

Tuyển sinh Đại học 2023: Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 22/8

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 3996/BGDĐT-GDĐH gửi các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023.

Theo đó, để đảm bảo công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng Quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo nghiêm túc thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt lưu ý một số nội dung liên quan đến đề án tuyển sinh, thông tin đăng ký xét tuyển; nâng cấp phần mềm xét tuyển; thực hiện quy trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển chính thức; xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh.Chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện

Cụ thể, cơ sở đào tạo chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện theo quy định. Đối với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh, các trường cần phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường mình. 

Cơ sở đào tạo tiếp tục rà soát lại đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh bao gồm: chỉ tiêu, ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển; bài thi, môn thi được nhân hệ số khi xét tuyển, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp so với tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, môn năng khiếu, điểm xét tuyển môn năng khiếu (nếu có); các phương thức, điều kiện xét tuyển bổ sung (nếu có)...; bảo đảm chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo trong Hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh.

Các trường cập nhật chính xác, đầy đủ danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trúng tuyển theo xét tuyển thẳng hoặc đạt điều kiện sơ tuyển lên Hệ thống. 

Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án, cơ sở đào tạo phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Ví dụ, cơ sở đào tạo mở thêm ngành và điều chỉnh chỉ tiêu cho ngành mới mở; lượng thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành nên cần điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm ngành; điều chỉnh để thống nhất thông tin khai báo trên Hệ thống nghiệp vụ với báo cáo xác định chỉ tiêu và đề án tuyển sinh đã công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo…

Các cơ sở đào tạo cập nhật nội dung thay đổi trong Đề án lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để thí sinh biết và xã hội giám sát. 

Khi thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Mã định danh giữa Hệ thống và thí sinh khai báo tại cơ sở đào tạo không thống nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo lấy theo số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Mã định danh trên Hệ thống và sử dụng trong suốt quá trình đăng ký xét tuyển, lọc ảo và nhập học. Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân đúng sẽ được cập nhật sau khi thí sinh nhập học vào cơ sở đào tạo. 

Các cơ sở đào tạo tiếp tục rà soát danh sách thí sinh đã thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển như đã thông báo, các trường phải kịp thời liên hệ, thông báo cho thí sinh biết và có phương án hỗ trợ thí sinh. 

Đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo phải rà soát và cập nhật chính xác chỉ tiêu sư phạm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lên Hệ thống báo cáo xác định chỉ tiêu và trang Nghiệp vụ; đồng thời, đồng bộ đề án tuyển sinh tại Cổng thông tin tuyển sinh, đảm bảo các thông tin thống nhất và chính xác. 

Các cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm riêng để xét tuyển đặc biệt lưu ý nâng cấp phần mềm xét tuyển để bảo đảm đúng với cấu trúc dữ liệu và các quy định hiện hành (điểm ưu tiên và mức điểm tính ưu tiên...). Các trường kiểm tra, rà soát kỹ để thí sinh trúng tuyển theo khả năng trúng tuyển cao nhất vào ngành. 

Năm 2023, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành. Vì vậy, các cơ sở đào tạo có sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển thì phần mềm phải xét tuyển tất các các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho thí sinh (nếu thí sinh đáp ứng các quy định) theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố. 

Không được yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được trúng tuyển

Các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển sớm và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp) phải được đưa lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển (bất kể là thí sinh đăng ký thứ tự nguyện vọng nào). 

Các trường không được quy định hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được trúng tuyển; tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh. 

Các cơ sở đào tạo phải xét tuyển tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trên Hệ thống và đưa lên Hệ thống để lọc ảo (kể cả trường hợp thí sinh đã trúng tuyển sớm nhưng trường chưa đưa lên Hệ thống, các thí sinh không tích vào mục "Cung cấp dữ liệu xét tuyển" trên Hệ thống). Các cơ sở đào tạo phải có các biện pháp kiểm tra, đối sánh các dữ liệu khác (chứng chỉ…) để đảm bảo đúng, đầy đủ dữ liệu trước khi xét tuyển. 

Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo về: thông tin tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh, thống kê nguyện vọng thí sinh, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy (nếu có), điểm kết quả học tập cấp Trung học Phổ thông, các minh chứng về ưu tiên và phần mềm xét tuyển (các cơ sở đào tạo phải cập nhật đúng phiên bản phần mềm xét tuyển)... để giúp các trường thực hiện tuyển sinh thuận lợi. 

Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo cần lưu ý: Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào cơ sở đào tạo khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà cơ sở đào tạo gửi lên Hệ thống, không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà cơ sở đào tạo đã xác định. Hệ thống không xét tuyển thay cho các cơ sở đào tạo.

Các trường điều tiết các chỉ tiêu giữa các phương thức, đặc biệt là giữa các tổ hợp, căn cứ vào phổ điểm thi, căn cứ yêu cầu của ngành đào tạo để xác định việc điều tiết chỉ tiêu và điểm trúng tuyển theo từng tổ hợp, đảm bảo sự công bằng đối với thí sinh (trừ trường hợp cơ sở đào tạo nào đã công bố trước độ chênh lệch điểm giữa các tổ hợp). Các trường cân đối chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp để bảo đảm tối đa sự công bằng cho thí sinh. 

Các cơ sở đào tạo tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành, nhóm ngành đào tạo. Nếu cơ sở đào tạo xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì cơ sở đào tạo và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo Điều 27 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào cơ sở đào tạo là Danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên Hệ thống) sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 20/8/2023. Các trường tuyệt đối không được điều chỉnh Danh sách trúng tuyển chính thức này.

Để danh sách thí sinh nhập học sát với chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo xét tuyển bố trí cán bộ có kinh nghiệm trong việc thống kê số liệu, phân tích dữ liệu, xử lý thông tin… về tuyển sinh để kiểm soát tỷ lệ thí sinh ảo, thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học phù hợp với từng trường, từng ngành, nhóm ngành đào tạo và quy trình tuyển sinh. 

Hiện nay, một số cơ sở đào tạo đã tự nguyện tham gia nhóm xét tuyển khu vực phía Bắc và nhóm xét tuyển khu vực phía Nam. Các nhóm cần thống nhất việc hỗ trợ lẫn nhau trong xét tuyển và lọc ảo. Các cơ sở đào tạo lưu ý tính toán việc điều chỉnh điểm dự kiến trúng tuyển, danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh sách thí sinh chính thức trúng tuyển vào cơ sở đào tạo sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc (ngày 20/8/2023) sát với chỉ tiêu tuyển sinh.

Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, thời gian từ ngày 22/8 đến trước 17 giờ ngày 6/9/2023. Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8/2023 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 6/9/2023 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Việt Hà (TTXVN)

0 Nhận xét