Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Anh

 

Tổng hợp từ viết tắt trong tiếng Anh

Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về những từ viết tắt thường được sử dụng.


0 Nhận xét