Đề cương ôn thi THPT Quốc Gia - môn Sinh học

 Đề cương ôn thi THPT Quốc Gia - môn Sinh họcĐây là tài liệu giúp tóm tắt kiến thức môn sinh học lớp 12 và hướng dẫn giải các bài toán môn sinh học liên quan. Tài liệu được biên soạn bởi sách giáo khoa, những kiến thức cơ bản được chọn lọc để làm đề cương ôn thi THPT Quốc Gia

Với tài liệu này khotailieuonthi.com giúp các em nắm vựng các kiến thức cơ bản nhất của môn Sinh học.Chúc các em thi tốt!

Tải Đề cương ôn thi THPT Quốc Gia - môn Sinh học

0 Nhận xét