Hà Nội: Lùi thời gian thi tuyển viên chức giáo viên đến 20-8

 

Hà Nội: Lùi thời gian thi tuyển viên chức giáo viên đến 20-8

Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là ngày 20-8-2023.

Như vậy, so với thông báo trước đó, thời gian tổ chức thi lùi lại một tuần.

tuyen-dung-vien-chuc.jpg
Thí sinh xem thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên. 

Theo thông báo vào ngày 1-6-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023 là vào ngày 13-8. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, thời gian tổ chức kỳ thi được lùi lại vào ngày 20-8-2023. 

Thời gian triệu tập thí sinh dự thi là 14h ngày 19-8. Các thí sinh nghe phổ biến nội quy, thông báo số báo danh, phòng thi và hướng dẫn làm bài thi.

Kỳ thi diễn ra ngày 20-8. Thí sinh dự thi theo hình thức trắc nghiệm ở ba nội dung gồm: Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Địa điểm dự thi sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo vào ngày 15-8 tại Sở (23 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm) hoặc trên Cổng thông tin điện tử https://hanoi.edu.vn.

Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi là gần 2.000 người. Thí sinh tra cứu danh sách dự thi trên Cổng thông tin điện tử hoặc tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyển dụng 608 chỉ tiêu, bao gồm 536 chỉ tiêu viên chức giáo viên và 72 chỉ tiêu viên chức nhân viên. Về hình thức tuyển dụng, đối với diện thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là xét tuyển; các đối tượng còn lại áp dụng hình thức thi tuyển.

0 Nhận xét