Bằng tốt nghiệp THPT năm 2023 có ghi xếp loại không?

Bằng tốt nghiếp THPT năm 2023 có ghi xếp loại không?

Bằng tốt nghiệp THPT là loại giấy tờ cần có và cần thiết để yêu cầu xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Bằng tốt nghiệp THPT (bằng tốt nghiệp cấp 3) là kết quả phản ánh đối với giai đoạn học xong lớp 12, khi đó, việc tốt nghiệp đảm bảo với nền tảng trang bị về văn hóa được cấp cho những người đã hoàn thành quá trình học tập tại các trường THPT và tốt nghiệp sau khi vượt qua kỳ thi THPT quốc gia.

Bằng tốt nghiệp THPT là loại giấy tờ cần có và cần thiết để yêu cầu xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Hoặc đảm bảo các điều kiện đáp ứng yêu cầu của một công việc cụ thể.

Các trường đại học và cao đẳng sử dụng kết quả để minh họa cho việc cấp bằng đại học và quá trình nhập học vào các trường cao đẳng và đại học.Bằng tốt nghiệp THPT năm 2023 có ghi xếp loại không? Khi nào thì có bằng tốt nghiệp THPT 2023?

Căn cứ Điều 7 Quy chế ban hành kèm Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng

- Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo đó, Sẽ KHÔNG xếp loại theo các “thứ hạng” giỏi, khá, trung bình. Trên bằng tốt nghiệp THPT chỉ có công nhận đã tốt nghiệp.

Theo thực tế hiện nay, về nội dung được ghi trên bằng tốt nghiệp THPT đó là không xếp loại theo các “ thứ hạng ” giỏi, khá, trung bình mà chỉ có công nhận đã tốt nghiệp.

Đồng thời, các năm trước đây, bằng tốt nghiệp sẽ có mục “ hình thức đào tạo và giảng dạy ”, trong đó sẽ nêu rõ học viên tốt nghiệp hệ THPT, hệ bổ túc hoặc hệ vừa học vừa làm. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT dự kiến từ năm 2022 sẽ bỏ hẳn mục này trên bằng tốt nghiệp .

Như vậy, học viên theo hình thức nào cũng sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trọn vẹn giống nhau. Theo đó, đây là một tin vui so với các bạn học viên học hệ GDTX ( giáo dục thường xuyên).

Điều kiện cấp bằng tốt nghiệp THPT

- Đủ điều kiện dự thi:

Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải có Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 điểm, bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định;

- Được xét công nhận tốt nghiệp THPT:

Thí sinh phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Trong đó:

- Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học;

- Bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thi sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Để được công nhận tốt nghiệp THPT, khoản 1 Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định thí sinh cần đáp ứng điều kiện:

Thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi;

Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp điểm xét tốt nghiệp để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên.

Thời điểm cấp Bằng tốt nghiệp THPT 2023

+ Căn cứ Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT. Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT là 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

+ Trong thời gian chờ cấp văn bằng, người học đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp được cơ sở giáo dục nơi đã theo học cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Như vậy sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi THPT quốc gia chính thức, các trường THPT trên toàn quốc sẽ bắt đầu tiến hành cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả học bạ cho thí sinh.

+ Thí sinh theo học ở trường nào thì đến trường đó để nhận bằng tốt nghiệp THPT 2023 .

+ Tuy nhiên hiện tại bộ GD-ĐT vẫn chưa chính thức công bố thời gian lấy bằng tốt nghiệp THPT 2023.

Lưu ý: Thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT 2023 để sử dụng làm hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

+ Bằng tốt nghiệp THPT chính thức nhà trường sẽ tiến hành cấp phát sau./.0 Nhận xét