Từ vựng tiếng Anh chỉ thời gian

 

Từ vựng tiếng Anh chỉ thời gian

Trong bài này chúng ta sẽ cùng học những từ tiếng Anh cơ bản để chi thời gian, chỉ tần suất và các cách nói thời gian…

Hy vọng 1 chút từ vựng sẽ hữu dụng khi bạn cần!
0 Nhận xét