Tuyển sinh - Đề án tuyển sinh Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2023

 Tuyển sinh - Đề án tuyển sinh Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2023 


Mã trường: VHH

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI NĂM 2023:1. Đối tượng, điều kiện tại thời điểm xét tuyển.

- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

- Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào theo Quy định của từng phương thức xét tuyển, có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ xét tuyển theo Quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

Năm 2023, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội sẽ tuyển sinh theo 04 phương thức:

- Xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) – Mã phương thức xét tuyển: 301;

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023 - Mã phương thức xét tuyển: 100;

- Xét tuyển kết hợp kết quả học bạ THPT với quy định của Trường – Mã phương thức xét tuyển: 500;

- Xét tuyển kết hợp kết quả học bạ THPT với điểm thi năng khiếu – Mã phương thức xét tuyển: 406

4. Chi tiêu tuyển sinh: Chi tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

Tổng chỉ tiêu xét tuyển năm 2023 là 1550. Nhà trường phân bổ chi tiêu theo các phương thức như sau:

- Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 70% chỉ tiêu

- Các phương thức khác: 30% chỉ tiêu

(Trong trường hợp xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau).

5. Ngưỡng đầu vào.

5.1. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thí sinh có kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, tổ hợp thi và đăng ký xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT) và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

5.2. Phương thức xét kết hợp kết quả học bạ THPT với quy định của Trường Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành, chuyên ngành học (trừ các ngành/ chuyên ngành thi năng khiếu) của Trường khi đủ điều kiện dưới đây:

- Điểm trung bình cộng từng môn (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

5.3. Phương thức xét kết hợp kết quả học bạ THPT với điểm thi năng khiếu

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành, chuyên ngành có tổ hợp năng khiếu N00, N05 (Ngành Sáng tác văn học; chuyên ngành Biểu biễn nghệ thuật, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa) và đủ điều kiện dưới đây:

- Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) phải đạt từ 5.0 trở lên.0 Nhận xét