Tóm tắt "7 Habits of Highly Effective People" của Stephen Covey

 Tóm tắt "7 Habits of Highly Effective People" của Stephen Covey

7 Habits of Highly Effective People" của Stephen Covey

"7 Habits of Highly Effective People" là một cuốn sách nổi tiếng về phát triển cá nhân của tác giả Stephen Covey. Cuốn sách này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành một người hiệu quả trong cuộc sống, bao gồm các thói quen tốt và cách tiếp cận với cuộc sống.

Đây là 7 thói quen mà tác giả đề cập trong cuốn sách:

  1. Tập trung vào những việc quan trọng nhất (Be Proactive): Tập trung vào những việc mà chúng ta có thể kiểm soát, thay vì lo lắng về những điều không thể thay đổi.

  2. Bắt đầu với mục đích (Begin with the End in Mind): Đặt mục tiêu rõ ràng và tập trung vào những điều quan trọng để đạt được mục tiêu đó.

  3. Tưởng win-win (Put First Things First): Tìm cách để đạt được kết quả đôi bên có lợi trong các tình huống đối đầu.

  4. Tính sự đa dạng (Think Win-Win): Tôn trọng quan điểm và suy nghĩ khác nhau của những người xung quanh.

  5. Hãy hiểu trước rồi mới được hiểu (Seek First to Understand, Then to Be Understood): Hãy lắng nghe và hiểu quan điểm của người khác trước khi đưa ra ý kiến của mình.

  6. Hợp nhất tất cả vào một (Synergize): Hợp tác và tận dụng sức mạnh của đội nhóm.

  7. Giữ gìn và phát triển bản thân (Sharpen the Saw): Để hiệu quả, cần duy trì và phát triển sức khỏe về thể chất, tinh thần và tinh thần.

Với mỗi thói quen, Covey giải thích tầm quan trọng của nó, cách áp dụng vào cuộc sống và cung cấp các bài tập để đào tạo kỹ năng thực tế. Cuốn sách này giúp độc giả nhận ra những thói quen cần thiết để đạt được sự thành công trong cuộc sống và phát triển bản thân.

Ngoài ra, trong cuốn sách "7 Habits of Highly Effective People", Covey cũng đề cập đến một số khái niệm và nguyên tắc khác như:

  • Tầm nhìn toàn cầu: Khái niệm này đề cập đến việc nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, không chỉ theo quan điểm cá nhân mà còn phải xem xét các yếu tố khác như giá trị của gia đình, xã hội, văn hóa...

  • Nguyên tắc trung tâm: Nguyên tắc này cho rằng con người phải dựa trên những giá trị cốt lõi của mình để đưa ra quyết định và hành động.

  • Sự cân bằng giữa sản xuất và tái tạo: Covey nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng thời gian để sản xuất và đạt được mục tiêu, nhưng cũng cần phải dành thời gian để tái tạo năng lượng và đảm bảo sức khỏe tinh thần.

Cuốn sách "7 Habits of Highly Effective People" đã trở thành một tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà quản lý và nhà lãnh đạo trong việc xây dựng và phát triển kỹ năng cá nhân cũng như kỹ năng quản lý. Nó cũng được đánh giá là một trong những cuốn sách hữu ích nhất về phát triển bản thân trong thế giới hiện đại.

Hãy trở thành 1 người hiện đại, hãy giữ thói quen tốt, thành công đến từ thói quen hằng ngày của bạn, đường đi ngàn dặm cũng bắt đầu từ bước đi nhỏ đầu tiên.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và đọc, chúc bạn 1 ngày tốt.

MVMạnh

0 Nhận xét