Đề Toán định hướng vào 10 năm 2023 – 2024 trường THCS Trần Mai Ninh – Thanh Hóa

 

Đề Toán định hướng vào 10 năm 2023 – 2024 trường THCS Trần Mai Ninh – Thanh Hóa


Khotailieuonthi.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi môn Toán định hướng vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 trường THCS Trần Mai Ninh, tỉnh Thanh Hóa; kỳ thi được diễn ra vào ngày 25 tháng 02 năm 2023.

Trích dẫn Đề Toán định hướng vào 10 năm 2023 – 2024 trường THCS Trần Mai Ninh – Thanh Hóa:
+ Cho hai đường thẳng (d1): y = (m − 2)x + 3 (với m khác 2) và (d2): y = 3x + m. Tìm m để hai đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau.
+ Tìm m để đường thẳng (d1) cắt Ox tại A, cắt Oy tại B sao cho tam giác OAB vuông cân.
+ Cho đường tròn (O) đường kính MN = 2R. Trên đoạn thẳng OM lấy điểm F (F khác O và M). Dây PA vuông góc với MN tại F. Trên cung nhỏ NP lấy điểm D bất kỳ (D khác N, D khác P), MD cắt PF tại I, gọi E là giao điểm của NP với tiếp tuyến tại M của (O). 1. Chứng minh rằng: Bốn điểm N, D, I, F cùng thuộc một đường tròn. 2. Chứng minh: MI.MD = PN.PE. 3. Khi F là trung điểm của OM và D chạy trên cung nhỏ NP. Tìm vị trí điểm D để DN + DP lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

Tải file Đề Toán vào 10 năm 2023 – 2024 trường THCS Trần Mai Ninh Thanh Hóa

0 Nhận xét