Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Gang Thép – tỉnh Thái Nguyên

Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Gang Thép – tỉnh Thái Nguyên


Khotailieuonthi.com xin giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 trường THPT Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên; đề thi hình thức tự luận với 10 bài toán, thời gian làm bài 120 phút; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và thang chấm điểm.
Trích dẫn Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Gang Thép – Thái
Nguyên
:
+ Cho hàm số y = 2×2, có đồ thị là đường Parabol (P). a) Không tính giá trị của hàm số, hãy cho biết khi x nhận giá trị là các số thực tăng dần từ 2023 đến 2024 thì giá trị tương ứng của hàm số tăng dần hay giảm dần? Vì sao? b) Tìm giá trị của tham số m để Parabol (P) cắt đường thẳng (d): y = mx + 3 tại điểm A có hoành độ bằng 1.
+ Quãng đường Thái Nguyên – Hải Phòng dài 150km. Một ô tô từ Thái Nguyên đi Hải Phòng, nghỉ lại ở Hải Phòng hết 3 giờ 15 phút, rồi trở lại Thái Nguyên, hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc về, biết rằng vận tốc lúc đi lớn hơn vận tốc lúc về là 10km/h.
+ Cho đường tròn (O;OA). Điểm I thuộc đoạn thẳng OA sao cho AI = 1/3AO. Vẽ đường tròn (I;IA). a) Xác định vị trí tương đối của các đường tròn (O) và (I). b) Kẻ một đường thẳng qua A, cắt các đường tròn (I) và (O) theo thứ tự ở B và C. Tính tỉ số AB/AC.

Chúc các em thi tốt!

Tải file Đề thi thử Toán vào lớp 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Gang Thép – tỉnh Thái Nguyên

0 Nhận xét