Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh học


Sáng thứ Tư ngày 01 tháng 03 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc Gia năm 2023 môn Sinh học, nhằm giúp các em học sinh nắm vững hình thức và cấu trúc đề thi.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh học gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề).

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh học

0 Nhận xét