Bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh 10 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

Bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh 10 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

 Tài liệu gồm 146 trang, được công bố bởi Hội Đồng Bộ Môn Toán TP Hồ Chí Minh, tuyển tập đề tham khảo môn Toán ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, giúp giáo viên và học sinh lớp 9 nắm rõ hình thức, cấu trúc đề thi, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024.


Mục Lục:
Đề Tham Khảo Thành Phố Thủ Đức – Đề Số 1 1.
Đề Tham Khảo Thành Phố Thủ Đức – Đề Số 2 3.
Đề Tham Khảo Thành Phố Thủ Đức – Đề Số 3 5.
Đề Tham Khảo Thành Phố Thủ Đức – Đề Số 4 7.
Đề Tham Khảo Thành Phố Thủ Đức – Đề Số 5 9.
Đề Tham Khảo Quận 1 – Đề Số 1 11.
Đề Tham Khảo Quận 1 – Đề Số 2 13.
Đề Tham Khảo Quận 1 – Đề Số 3 15.
Đề Tham Khảo Quận 3 – Đề Số 1 16.
Đề Tham Khảo Quận 3 – Đề Số 2 18.
Đề Tham Khảo Quận 3 – Đề Số 3 20.
Đề Tham Khảo Quận 4 – Đề Số 1 22.
Đề Tham Khảo Quận 4 – Đề Số 2 24.
Đề Tham Khảo Quận 4 – Đề Số 3 26.
Đề Tham Khảo Quận 5 – Đề Số 1 28.
Đề Tham Khảo Quận 5 – Đề Số 2 30.
Đề Tham Khảo Quận 5 – Đề Số 3 32.
Đề Tham Khảo Trường THTH Sài Gòn 34.
Đề Tham Khảo Quận 6 – Đề Số 1 36.
Đề Tham Khảo Quận 6 – Đề Số 2 38.
Đề Tham Khảo Quận 6 – Đề Số 3 40.
Đề Tham Khảo Quận 7 – Đề Số 1 42.
Đề Tham Khảo Quận 7 – Đề Số 2 43.
Đề Tham Khảo Quận 7 – Đề Số 3 44.
Đề Tham Khảo Quận 8 – Đề Số 1 46.
Đề Tham Khảo Quận 8 – Đề Số 2 48.
Đề Tham Khảo Quận 8 – Đề Số 3 50.
Đề Tham Khảo Quận 10 – Đề Số 1 52.
Đề Tham Khảo Quận 10 – Đề Số 2 54.
Đề Tham Khảo Quận 10 – Đề Số 3 56.
Đề Tham Khảo Quận 10 – Đề Số 4 58.
Đề Tham Khảo Quận 11 – Đề Số 1 60.
Đề Tham Khảo Quận 11 – Đề Số 2 62.
Đề Tham Khảo Quận 11 – Đề Số 3 64.
Đề Tham Khảo Quận 12 – Đề Số 1 66.
Đề Tham Khảo Quận 12 – Đề Số 2 68.
Đề Tham Khảo Quận 12 – Đề Số 3 70.
Đề Tham Khảo Quận Tân Bình – Đề Số 1 72.
Đề Tham Khảo Quận Tân Bình – Đề Số 2 74.
Đề Tham Khảo Quận Tân Bình – Đề Số 3 76.
Đề Tham Khảo Quận Tân Bình – Đề Số 4 78.
Đề Tham Khảo Quận Tân Bình – Đề Số 5 80.
Đề Tham Khảo Quận Tân Phú – Đề Số 1 82.
Đề Tham Khảo Quận Tân Phú – Đề Số 2 84.
Đề Tham Khảo Quận Tân Phú – Đề Số 3 86.
Đề Tham Khảo Quận Phú Nhuận – Đề Số 1 88.
Đề Tham Khảo Quận Phú Nhuận – Đề Số 2 90.
Đề Tham Khảo Quận Phú Nhuận – Đề Số 3 91.
Đề Tham Khảo Quận Bình Tân – Đề Số 1 93.
Đề Tham Khảo Quận Bình Tân – Đề Số 2 95.
Đề Tham Khảo Quận Bình Tân – Đề Số 3 96.
Đề Tham Khảo Quận Bình Thạnh – Đề Số 1 98.
Đề Tham Khảo Quận Bình Thạnh – Đề Số 2 99.
Đề Tham Khảo Quận Bình Thạnh – Đề Số 3 101.
Đề Tham Khảo Huyện Củ Chi – Đề Số 1 103.
Đề Tham Khảo Huyện Củ Chi – Đề Số 2 105.
Đề Tham Khảo Huyện Củ Chi – Đề Số 3 107.
Đề Tham Khảo Quận Gò Vấp – Đề Số 1 110.
Đề Tham Khảo Quận Gò Vấp – Đề Số 2 112.
Đề Tham Khảo Quận Gò Vấp – Đề Số 3 114.
Đề Tham Khảo Huyện Nhà Bè – Đề Số 1 117.
Đề Tham Khảo Huyện Nhà Bè – Đề Số 2 119.
Đề Tham Khảo Huyện Nhà Bè – Đề Số 3 121.
Đề Tham Khảo Huyện Hooc Môn – Đề Số 1 123.
Đề Tham Khảo Huyện Hooc Môn – Đề Số 2 125.
Đề Tham Khảo Huyện Hooc Môn – Đề Số 3 127.
Đề Tham Khảo Huyện Cần Giờ – Đề Số 1 129.
Đề Tham Khảo Huyện Cần Giờ – Đề Số 2 131.
Đề Tham Khảo Huyện Cần Giờ – Đề Số 3 133.
Đề Tham Khảo Huyện Bình Chánh – Đề Số 1 135.
Đề Tham Khảo Huyện Bình Chánh – Đề Số 2 137.
Đề Tham Khảo Huyện Bình Chánh – Đề Số 3 139.


Tải Bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh 10 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

0 Nhận xét