55 Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán

55 Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán

 Cùng gửi đến các em học sinh, cùng các thầy cô tài liệu gồm 5 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 và 50 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán.

Trong tài liệu này có ôn lại phần kiến thức Toán lớp 9 và hướng dẫn giải các dạng bài toán thường ra trong đề thi vào lớp 10.

Cảm ơn thầy Lê Văn Hưng đã chia sẻ.

Chúc các em thi tốt!

Tải file 55 Đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán

0 Nhận xét