Một số bài tập tính thuế TNDN và GTGT mới nhất


BÀI 1:  Công ty Cổ phần Ngọc Nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế thành lập năm 2005. Năm 2021 có các nghiệp vụ phát sinh như sau: (Đơn vị tính triệu đồng).

1.Tổng doanh thu tính thuế trong năm là:  23.700 

2. Trong năm, công ty ghi nhận 23.000 chi phí, trong đó có những khoản chi phí như sau:

- Chi tiền đồng phục cho cán bộ công nhân viên với số tiền 120 triệu đồng

- Chi khấu hao tài sản cố định là 1 chiếc xe oto 7 chỗ, số tiền là 180 triệu đồng. Chiếc xe này công ty mua của cá nhân nhưng chưa có chuyển tên sở hữu sang tên công ty.

- Chi 84 triệu đồng để mua bảo hiểm nhân thọ cho tất cả công nhân viên. Khoản chi mua bảo hiểm này được ghi cụ thể có trong quy chế Tài chính công ty.

- Chi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động nữ số tiền là 100 triệu đồng. Sau khi đào tạo số lao động này cam kết làm việc tại doanh nghiệp ít nhất là 2 năm.

- Công ty vay của ông Nguyễn Văn Tam– Phó phòng kinh doanh số tiền là 5.000, lãi suất 0.3%/ tháng từ ngày 1/5/2021 (lãi suất cơ bản được NHNN công bố tại thời điểm vay là 0.15%/ tháng)

- Cuối năm khi đánh giá lại các khoản nợ trả bằng ngoại tệ, lỗ 20 triệu đồng. Kế toán đã ghi nhận qua tài khoản 413 nhưng vẫn chưa kết chuyển sang tài khoản chi phí.

- Tài trợ trực tiếp 200 triệu đồng cho 10 em sinh viên nghèo vượt khó của trường Đại học Y dược.

3. Ngoài ra, trong năm công ty còn có những khoản lợi ích khác:

- Lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn từ ngân hàng VCB: 25 triệu đồng

- Công ty có một khoản nợ cần phải trả là 40 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 31/12/2021 không xác định được chủ nợ.

- Được đối tác bồi thường 50 triệu đồng do bị vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, công ty cần phải chi bồi thường cho khách hàng là 65 triệu đồng.

4. Năm 2020 trên quyết toán thuế TNDN, công ty lỗ 320 triệu đồng. Tuy nhiên, trên BCTC năm 2016, công ty chỉ lỗ 290 triệu đồng.

5. Công ty trích lập quỹ KHCN 10% theo quy định.

Biết rằng:

Năm 2021, công ty đang được giảm 50% về thuế TNDN

Số lượng là 20 người CNV

Công ty chưa có tạm nộp thuế TNDN

Yêu cầu:

Xác định số thuế TNDN công ty Ngọc Nghĩa phải nộp trong năm 2021.

BÀI 2: Doanh ngiệp A là doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai nộp thuế hàng tháng. Trong tháng 01/2021 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1a. Mua máy tính của công ty X hóa đơn ngày 10/01/2021 được lập theo quy định, số tiền thanh toán là 660 triệu đồng, công ty thanh toán chuyển khoản.

1b. Có hóa đơn tiền điện trong tháng 1 số tiền chưa thuế GTGT là 19 triệu đồng. Công ty thanh toán bàng tiền mặt

1c. Mua linh kiện của công ty X hóa đơn GTGT ngày 10/01/2021 số tiền chưa thuế GTGT là 18 triệu đồng, số tiền thuế GTGT là 1,8 triệu đồng. Công ty thanh toán cho công ty X bằng tiền mặt.

2a. Bán trong nước 50 chiếc máy tính với giá chưa thuế là 12 triệu đồng, công ty lập hóa đơn GTGT theo quy định, nhận tiền thanh toán qua chuyển khoản.

2b. Bán phần mềm kế toán cho công ty theo hợp đồng với giá chưa thuế GTGT là 300 triệu đồng.

2c. Bán phần mềm đồ họa cho doanh nghiệp trong khu chế xuất với giá 300 triệu đồng, công ty chế xuất thanh toán qua ngân hàng.

Yêu cầu: Tính số thuế GTGT bán ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phài nộp trong tháng 01/2021 biết công ty không hạch toán riêng đầu vào cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.

BÀI 3: Một nông trường trồng và chế biến chè trong tháng có tình hình sản xuất và tiêu thụ như sau:
- Nông trường bán 12 tấn chè sơ chế cho một công ty sản xuất chè khác với giá bán là 30.000 đ/kg (giá chưa có thuế GTGT).
- Sử dụng 6 tấn chè đã chế biến để đóng hộp, loại hộp 0,5kg/hộp. Trong tháng nông trường bán trong nước 8.000 hộp giá bán chưa có thuế GTGT là 30.000 đ/hộp
- XK qua công ty ủy thác XK 2.000 hộp giá XK là 35.000 đ/hộp.
- Giao 2.000 hộp cho cơ sở đại lý hạch toán độc lập bán đúng với giá giao là 30.000 đ/hộp (giá chưa có thuế GTGT)
- Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác dùng cho hoạt động sơ chế và đóng hộp chè tập hợp được trong tháng là 18.200.000đ. Nông trường không hạch toán riêng được số thuế đầu vào được khấu trừ cho từng loại sp.
Tính:
- Xác định số thuế GTGT nông trường phải nộp trong tháng đối với hoạt động trên. Biết rằng đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

BÀI 4: Công ty TNHH Hiền Hồ là công ty sản xuất nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế 20xx có tình hình sau (đơn vị tính: triệu đông): 1. Doanh thu tính thuế: 90.000

2. Chi phí phân bố tương ứng với doanh thu tiêu thụ: 79.000, trong đó: + Chi mua ô tô 5 chỗ dùng để chở ban giám đốc 2.000 + Chi trả lãi vay với lãi vốn sản xuất kinh doanh cho cán bộ nhân viên suất 14%/năm: 238

+ Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 50

Chi phí vật tư 4.400, trong đó thuế GTGT 400, % số vật tư này dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT, còn lại dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT.

+ Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là các khoản nợ dài hạn (o phải thu có gốc ngoại tệ: 100 tr

+ Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sinh con lần thứ nhất: 20 tr

+ Chi hỗ trợ trực tiếp cho một gia đình bị thiên tai lũ lụt: 50 tr

+ Chi góp vốn vào một trường trung học phổ thông dân lập: 500 tr

+ Các khoản chi còn lại được trừ theo quy định của pháp luật.

3. Thu nhập khác:

+ Thu từ lãi cho vay: 100 tr 

+ Thu từ góp vốn liên doanh trong nước, sau khi đã nộp thuế TNDN tại nơi góp vốn: 200 tr

+ Nhận chiết khấu thanh toán: 150 tr

+ Thu nhập nhận được từ nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam là 820, đây là thu nhập sau khi đã nộp thuế với thuế suất 18%.

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN công ty phải nộp trong kỳ, biết rằng: Lãi suất cơ bản do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm vay 9%/năm. Thuế suất thuế TNDN 20%. Ngoài các dữ kiện nêu trên, trong năm Công ty còn thanh toán bằng tiền mặt cho một hóa đơn bán hàng trị giá 30tr, hóa đơn này công ty đã hạch toán vào chi phí của năm trước. Các khoản chi của công ty có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp, thanh toán qua ngân hàng.

0 Nhận xét